Bestyrelsen

Formand

Næstformand

Kasser

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Æresmedlem

Fejsal Dalipi